Διακόπτης Multilux δισωληνίου ίσιος

Διακόπτης Multilux δισωληνίου ίσιος

Θερμοστατικός διακόπτης φτιαγμένος από αντιδιαβρωτικό χυτοπρεσσαριστό κόκκινο μπρούντζο νικελωμένο για θερμαντικά σώματα ενσωματωμένου βρόγχου (τύπου Ventil). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύνδεση µε μονοσωλήνιο ή δισωλήνιο σύστημα θέρμανσης. Στον διακόπτη Multilux μπορούν να συνδεθούν όλες οι θερμοστατικές κεφαλές και κινητήρες της Heimeier. Ο διακόπτης έχει διπλό O-ring (όπως σε όλους τους διακόπτες Heimeier) και το εξωτερικό O-ring μπορεί να αντικατασταθεί µε το σύστημα υπό πίεση. Χωριστός ρυθμιστικός κώνος για την εξισορρόπηση του σώματος. Ρύθμιση µε ένα κατσαβίδι. Ο σωλήνας επιστροφής μπορεί να αποκλειστεί µε ένα Allen βασικό μέγεθος 5 AF. Το κλείσιμο παροχής γίνεται µε τη βοήθεια O-rings EPDM. Υπάρχει η δυνατότητα εκκένωσης του συστήματος από τον διακόπτη µε την προσθήκη ειδικού εξαρτήματος. Το σώμα είναι κατασκευασμένο από αντιδιαβρωτικό χυτοπρεσσαριστό κόκκινο μπρούντζο επινικελοµένο και μπορεί να συνδεθεί µε πλαστικό σωλήνα, µε χάλυβα ακρίβειας ή µε πολυστρωµατικές σωλήνες. Τέλος υπάρχει κατάλληλο πλαστικό εξάρτησα (άσπρο ή επιχρωμιωμένο κάλυμμα) για την άριστα οπτική εμφάνιση του διακόπτη.