Συλλέκτης κλειστών κυκλωμάτων αυτορρυθμιζόμενης παροχής 12

Αυτορυθµιζόµενη παροχή | Σύνδεση σώματος – κεφαλής M30x1,5

Οι μονάδες Duolux συνδέονται με τα θερμαντικά σώματα στα δισωλήνια συστήματα θέρμανσης. Η μονάδα
Duolux αποτελείται από: διανομέα για σύνδεση με δισωλήνιο σύστημα θέρμανσης, επινικελωμένο σωληνάκι
και θερμοστατικό διακόπτη. Το σώμα του διανομέα είναι κατασκευασμένο από αντιδιαβρωτικό
χυτοπρεσσαριστό κόκκινο μπρούντζο επινικελωμένο και μπορεί να συνδεθεί με πλαστικό σωλήνα, με χάλυβα
ακρίβειας ή με πολυστρωματικές σωλήνες. Για τις βαλβίδες Heimeier είναι καλό να χρησιμοποιηθούν τα
ανάλογα εξαρτήματα Heimeier για την εγγύηση της καλής κατασκευής σας. Ο διανομέας δισωληνίου
εξοπλίζετε με έναν ενσωματωμένο διακόπτη φραγής που επιτρέπει την υδραυλική εξισορρόπηση άμεσα στο
θερμαντικό σώμα. Αυτός ο διακόπτης αναλαμβάνει ταυτόχρονα τη λειτουργία επιστροφής ή διακοπής
παροχής ώστε το θερμαντικό σώμα να μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς το άδειασμα του συστήματος.