Απλός Γωνιακός διακόπτης σωμάτων Mikotherm DN32 1 1/4

Απλός διακόπτης σωμάτων Mikotherm Χειροκίνητος | ∆ιπλής ρύθµισης | Γωνιακός, νίκελ