Απλός Γωνιακός διακόπτης σωμάτων Mikotherm DN25 1

Απλός διακόπτης σωμάτων Mikotherm Χειροκίνητος | ∆ιπλής ρύθµισης | Γωνιακός, νίκελ