Απλός Γωνιακός διακόπτης σωμάτων Mikotherm DN15 1/2

Απλός διακόπτης σωμάτων Mikotherm Χειροκίνητος | ∆ιπλής ρύθµισης | Γωνιακός, νίκελ