Απλός Γωνιακός διακόπτης σωμάτων Mikotherm DN20 3/4

Απλός διακόπτης σωμάτων Mikotherm Χειροκίνητος | ∆ιπλής ρύθµισης | Γωνιακός, νίκελ