Θερμοστατική κεφαλή DX – Υγρού στοιχείου με ενσωματωμένο αισθητήριο Λευκό

Θερμοστατική κεφαλή DX Heimeier με απομακρυσμένο αισθητήριο.

Υγρού στοιχείου.

 

Υστέρηση 0,4Κ | Κλίμακα ρύθμισης με αριθμούς | Σύνδεση M30x1,5

Θερμοστάτης υγρού στοιχείου. Υψηλή δύναμη, χαμηλότερη υστέρηση, βέλτιστος χρόνος απόκρισης εντολής.
Σταθερή συμπεριφορά ελέγχου ακόμη και στην περίπτωση της μικρής διαφοράς θερμοκρασίας (<1Κ).
Καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του Γερμανικού EnEV και του DIN B 4701-10. Τα σημάδια δείχνουν τη σειρά
ανώτερης και χαμηλότερης θερμοκρασίας. Κλίπς οικονομίας για εύκολες ρυθμίσεις. Εσωτερική ρύθμιση για
αποφυγή ρυθμίσεων από τρίτους (παιδιά). Ειδική σήμανση για τυφλούς. ∆είκτες κατεύθυνσης. Σύμβολα για τη
βασική ρύθμιση και τη νυχτερινή μείωση. Άσπρη κάλυψη RAL 9016 που τυπώνεται με την κλίμακα.
Σχεδιασμένος για να τοποθετηθεί σε όλες τις θερμοστατικές βαλβίδες HEIMEIER (με σπείρωμα M30x1,5).
∆ιαβαθμίσεις ρύθμισης: αριθμοί 1-5 ή θερμοκρασίες από 6°C έως 28°C και προστασία παγετού.