Μάρκα

Delta Dore

  • Ημι-βιδωτός αισθητήρας δωματίου
  • DELTA 125 N
  • T1C 2 5/35
  • T1C-2 DIGIT
  • T2 S + 2C DIGIT
  • T3S DIGIT
  • T1D DIGIT