Compact Multibox K-RTL

Compact Multibox K-RTL

Για μικτά συστήματα θέρμανσης (ενδοδαπέδια και θερμαντικά σώματα)

Για ξεχωριστή ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου και για τον maximum περιορισμό επιστροφής θερμοκρασίας µε θερμοστατική βαλβίδα και περιοριστή επιστροφής θερμοκρασίας (παράδειγμα, για συνδυασμένα συστήματα θέρμανσης δαπέδου).