Προϊόντα Pneumatex

Vento V/VI .1 EC Connect V 25.1 EC
Vento V/VI .1 EC Connect V 19.1 EC
Vento V/VI .1 EC Connect V 14.1 EC
Vento V/VI .1 EC Connect V 10.1 EC
Vento V/VI .1 EC Connect V 8.1 EC
Vento V/VI .1 EC Connect V 6.1 EC
Vento V/VI .1 EC Connect V 4.1 EC
Vento V/VI .1 E Connect V 25.1 E
Vento V/VI .1 E Connect V 19.1 E
Vento V/VI .1 E Connect V 14.1 E
Vento V/VI .1 E Connect V 10.1 E
Vento V/VI .1 E Connect V 8.1 E
Vento V/VI .1 E Connect V 6.1 E
Vento V/VI .1 E Connect V 4.1 E
ComCube DCA
ComCube DCD
Vento V .1 F EcoEfficient V 2.1 F
Zeparo Type 606 PN 16 with magnet and anode DN500
Zeparo Type 606 PN 16 with magnet and anode DN400
Zeparo Type 406 PN 16 with magnet and anode DN300
Zeparo Type 323 PN 16 with magnet and anode DN250
Zeparo Type 273 PN 10 with magnet and anode DN200
Zeparo Type 273 PN 10 with magnet and anode DN150
Zeparo Type 273 PN 10 with magnet and anode DN125
Zeparo Type 150 PN 16 with magnet and anode DN100
Zeparo Type 150 PN 16 with magnet and anode DN80
Zeparo Type 150 PN 16 with magnet and anode DN65
Zeparo Type 80 PN 16 with anode
Zeparo Type 80 PN 16 with magnet
Zeparo DSV 503.0 H
Zeparo DSV 403.0 H
Zeparo DSV 323.0 H
Zeparo DSV 253.0 H
Zeparo DSV 203.0 H
Zeparo DSV 153.0 H
Zeparo ZPR
Zeparo ZGI DN300
Zeparo ZGI DN250
Zeparo ZGI DN200
Zeparo ZGI DN150
Zeparo ZGI DN125
Zeparo ZGI DN100
Zeparo ZGI DN80
Zeparo ZGI DN65
Zeparo ZGM DN200 – DN300
Zeparo ZGM DN125 – DN150
Zeparo ZGM DN65 – DN100
Zeparo ZG 300 W PN16
Zeparo ZG 250 W PN16
Zeparo ZG 200 W PN16
Zeparo ZG 150 W PN16
Zeparo ZG 125 W PN16
Zeparo ZG 100 W PN16
Zeparo ZG 80 W PN16
Zeparo ZG 65 W PN16
Zeparo ZG 300 PN25
Zeparo ZG 250 PN25
Zeparo ZG 200 PN25
Zeparo ZG 150 PN25
Zeparo ZG 125 PN25
Zeparo ZG 100 PN25
Zeparo ZG 80 PN25
Zeparo ZG 65 PN25
Zeparo ZG 300 PN16
Zeparo ZG 250 PN16
Zeparo ZG 200 PN16
Zeparo ZG 150 PN16
Zeparo ZG 125 PN16
Zeparo ZG 100 PN16
Zeparo ZG 80 PN16
Zeparo ZG 65 PN16
Zeparo KOMBI G3/4 22
Zeparo KOMBI G3/4 18
Zeparo KOMBI G3/4 15
Zeparo ZCHM DN40 – DN50 Zeparo ZCHM DN40 – DN50
Zeparo ZCHM DN32 Zeparo ZCHM DN32
Zeparo ZCHM DN20 – DN25 Zeparo ZCHM DN20 – DN25
Zeparo ZCD + ZCHM 50
Zeparo ZCD + ZCHM 40
Zeparo ZCD + ZCHM 32
Zeparo ZCD + ZCHM 25
Zeparo ZCD + ZCHM 20
Zeparo Cyclone ZCDF DN50
Zeparo ZCD 50
Zeparo ZCD 40
Zeparo ZCD 32
Zeparo ZCD 25
Zeparo ZCD 20
Zeparo ZIO 300 F Zeparo ZIO 300 F
Zeparo ZIO 250 F Zeparo ZIO 250 F
Zeparo ZIO 200 F Zeparo ZIO 200 F
Zeparo ZIO 150 F Zeparo ZIO 150 F
Zeparo ZIO 125 F Zeparo ZIO 125 F
Zeparo ZIO 100 F Zeparo ZIO 100 F
Zeparo ZIO 80 F Zeparo ZIO 80 F
Zeparo ZIO 65 F Zeparo ZIO 65 F
Zeparo ZHU/ZUV DN40
Zeparo ZHU/ZUV DN32
Zeparo ZHU/ZUV DN25
Zeparo ZHU/ZUV DN20 – DN22
Zeparo ZHU/ZUT DN15 – DN25
Zeparo ZHU/ZUKM DN40
Zeparo ZHU/ZUKM DN32
Zeparo ZHU/ZUKM DN25
Zeparo ZHU/ZUKM DN20 – DN22
Zeparo ZHU/ZUD/ZUM DN40
Zeparo ZHU/ZUD/ZUM DN32
Zeparo ZHU/ZUD/ZUM DN25
Zeparo ZHU/ZUD/ZUM DN20 – DN22
Zeparo ZHU/ZUC/ZUCM DN40
Zeparo ZHU/ZUC/ZUCM DN32
Zeparo ZHU/ZUC/ZUCM DN25
Zeparo ZUCM 40
Zeparo ZUCM 32
Zeparo ZUCM 25
Zeparo ZUCM 22
Zeparo ZUCM 20
Zeparo ZUML 25
Zeparo ZUML 20
Zeparo ZUM 40
Zeparo ZUM 32
Zeparo ZUM 25
Zeparo ZUM 22
Zeparo ZUM 20
Zeparo ZUD 40
Zeparo ZUD 32
Zeparo ZUD 25
Zeparo ZUD 22
Zeparo ZUD 20
Zeparo ZUKM 40
Zeparo ZUKM 32
Zeparo ZUKM 25
Zeparo ZUKM 22
Zeparo ZUKM 20
Zeparo ZUVLS 25
Zeparo ZUVLS 20
Zeparo ZUVL 25
Zeparo ZUVL 20
Zeparo ZUVS 40
Zeparo ZUVS 32
Zeparo ZUVS 25
Zeparo ZUVS 22
Zeparo ZUVS 20
Zeparo ZUV 40
Zeparo ZUV 32
Zeparo ZUV 25
Zeparo ZUV 22
Zeparo ZUV 20
Zeparo ZUPW 10
Zeparo ZUP 10