Ευρυβιάδου 4, Θεσσαλονίκη 546 38

Προϊόντα Pneumatex

Vento V/VI .1 EC Connect V 25.1 EC
Vento V/VI .1 EC Connect V 19.1 EC
Vento V/VI .1 EC Connect V 14.1 EC
Vento V/VI .1 EC Connect V 10.1 EC
Vento V/VI .1 EC Connect V 8.1 EC
Vento V/VI .1 EC Connect V 6.1 EC
Vento V/VI .1 EC Connect V 4.1 EC
Vento V/VI .1 E Connect V 25.1 E
Vento V/VI .1 E Connect V 19.1 E
Vento V/VI .1 E Connect V 14.1 E
Vento V/VI .1 E Connect V 10.1 E
Vento V/VI .1 E Connect V 8.1 E
Vento V/VI .1 E Connect V 6.1 E
Vento V/VI .1 E Connect V 4.1 E
ComCube DCA
ComCube DCD
Vento V .1 F EcoEfficient V 2.1 F
Zeparo Type 606 PN 16 with magnet and anode DN500
Zeparo Type 606 PN 16 with magnet and anode DN400
Zeparo Type 406 PN 16 with magnet and anode DN300
Zeparo Type 323 PN 16 with magnet and anode DN250
Zeparo Type 273 PN 10 with magnet and anode DN200
Zeparo Type 273 PN 10 with magnet and anode DN150
Zeparo Type 273 PN 10 with magnet and anode DN125
Zeparo Type 150 PN 16 with magnet and anode DN100
Zeparo Type 150 PN 16 with magnet and anode DN80
Zeparo Type 150 PN 16 with magnet and anode DN65
Zeparo Type 80 PN 16 with anode
Zeparo Type 80 PN 16 with magnet
Zeparo DSV 503.0 H
Zeparo DSV 403.0 H
Zeparo DSV 323.0 H
Zeparo DSV 253.0 H
Zeparo DSV 203.0 H
Zeparo DSV 153.0 H
Zeparo ZPR
Zeparo ZGI DN300
Zeparo ZGI DN250
Zeparo ZGI DN200
Zeparo ZGI DN150
Zeparo ZGI DN125
Zeparo ZGI DN100
Zeparo ZGI DN80
Zeparo ZGI DN65
Zeparo ZGM DN200 – DN300
Zeparo ZGM DN125 – DN150
Zeparo ZGM DN65 – DN100
Zeparo ZG 300 W PN16
Zeparo ZG 250 W PN16
Zeparo ZG 200 W PN16
Zeparo ZG 150 W PN16
Zeparo ZG 125 W PN16
Zeparo ZG 100 W PN16
Zeparo ZG 80 W PN16
Zeparo ZG 65 W PN16
Zeparo ZG 300 PN25
Zeparo ZG 250 PN25
Zeparo ZG 200 PN25
Zeparo ZG 150 PN25
Zeparo ZG 125 PN25
Zeparo ZG 100 PN25
Zeparo ZG 80 PN25
Zeparo ZG 65 PN25
Zeparo ZG 300 PN16
Zeparo ZG 250 PN16
Zeparo ZG 200 PN16
Zeparo ZG 150 PN16
Zeparo ZG 125 PN16
Zeparo ZG 100 PN16
Zeparo ZG 80 PN16
Zeparo ZG 65 PN16
Zeparo KOMBI G3/4 22
Zeparo KOMBI G3/4 18
Zeparo KOMBI G3/4 15
Zeparo ZCHM DN40 – DN50 Zeparo ZCHM DN40 – DN50
Zeparo ZCHM DN32 Zeparo ZCHM DN32
Zeparo ZCHM DN20 – DN25 Zeparo ZCHM DN20 – DN25
Zeparo ZCD + ZCHM 50
Zeparo ZCD + ZCHM 40
Zeparo ZCD + ZCHM 32
Zeparo ZCD + ZCHM 25
Zeparo ZCD + ZCHM 20
Zeparo Cyclone ZCDF DN50
Zeparo ZCD 50
Zeparo ZCD 40
Zeparo ZCD 32
Zeparo ZCD 25
Zeparo ZCD 20
Zeparo ZIO 300 F Zeparo ZIO 300 F
Zeparo ZIO 250 F Zeparo ZIO 250 F
Zeparo ZIO 200 F Zeparo ZIO 200 F
Zeparo ZIO 150 F Zeparo ZIO 150 F
Zeparo ZIO 125 F Zeparo ZIO 125 F
Zeparo ZIO 100 F Zeparo ZIO 100 F
Zeparo ZIO 80 F Zeparo ZIO 80 F
Zeparo ZIO 65 F Zeparo ZIO 65 F
Zeparo ZHU/ZUV DN40
Zeparo ZHU/ZUV DN32
Zeparo ZHU/ZUV DN25
Zeparo ZHU/ZUV DN20 – DN22
Zeparo ZHU/ZUT DN15 – DN25