Ευρυβιάδου 4, Θεσσαλονίκη 546 38

Προϊόντα Heimeier

Ρακόρ μηχανικής σύσφιξης αρσενικό σπείρωμα O15xRP1/2mm
Ρακόρ πολυστρωματικής εσωτερικού βρόγχου θηλυκό σπείρωμα O16x2mm
Ρακόρ πλαστικής εσωτερικού βρόγχου Θηλυκό σπείρωμα O18x2mm
Ρακόρ πλαστικής εσωτερικού βρόγχου Θηλυκό σπείρωμα O16x2mm
Ρακόρ πρεσσαριστού τύπου πολυστρωματική σωλήνα O16x2mm
Ρακόρ πρεσσαριστού τύπου M24x1,5
Ρακόρ επινικελωμένης σωλήνας O16mm
Ρακόρ επινικελωμένης σωλήνας O15mm
Ρακόρ χαλκού εσωτερικού βρόγχου O18mm
Ρακόρ χαλκού εσωτερικού βρόγχου O16mm
Ρακόρ χαλκού εσωτερικού βρόγχου O15mm
Ρακόρ πρεσσαριστής σύνδεσης DN32
Ρακόρ πρεσσαριστής σύνδεσης DN25
Ρακόρ πρεσσαριστής σύνδεσης DN20
Ρακόρ πρεσσαριστής σύνδεσης DN15
Ρακόρ κολλητό χαλκού DN32 O35mm
Ρακόρ κολλητό χαλκού DN25 O28mm
Ρακόρ κολλητό χαλκού DN20 O22mm
Ρακόρ κολλητό χαλκού DN15 O18mm
Ρακόρ κολλητό χαλκού DN15 O15mm
Ρακόρ αρσενικό πάσο DN32
Ρακόρ αρσενικό πάσο DN25
Ρακόρ αρσενικό πάσο DN20
Ρακόρ αρσενικό πάσο DN15
Βαλβίδα διαφορικής πίεσης χωρίς ρακόρ DN32
Βαλβίδα διαφορικής πίεσης χωρίς ρακόρ DN25
Βαλβίδα διαφορικής πίεσης χωρίς ρακόρ DN20
Βαλβίδα διαφορικής πίεσης με ρακόρ DN32
Βαλβίδα διαφορικής πίεσης με ρακόρ DN25
Βαλβίδα διαφορικής πίεσης με ρακόρ DN20
Χερούλι Globo DN40-DN50
Χερούλι Globo DN10-DN32
Θερμόμετρο πράσινων βανών Globo DN15-DN32
Θερμόμετρο μπλε βανών Globo DN40-DN50
Θερμόμετρο μπλε βανών Globo DN10-DN32
Θερμόμετρο κόκκινο βανών Globo DN40-DN50
Θερμόμετρο κόκκινο βανών Globo DN10-DN32
Βάνα ηλιακή σφαιρική Globo S – DN32
Βάνα ηλιακή σφαιρική Globo S – DN25
Βάνα ηλιακή σφαιρική Globo S – DN20
Βάνα ηλιακή σφαιρική Globo S – DN15
Μονωτικό Αρσενικό/Θηλυκό με ενσωματωμένο άδειασμα Globo D – DN32
Μονωτικό Αρσενικό/Θηλυκό με ενσωματωμένο άδειασμα Globo D – DN25
Μονωτικό Αρσενικό/Θηλυκό με ενσωματωμένο άδειασμα Globo D – DN20
Μονωτικό Αρσενικό/Θηλυκό με ενσωματωμένο άδειασμα Globo D – DN15
Μονωτικό Θηλυκό Globo D – DN50
Μονωτικό Θηλυκό Globo D – DN40
Μονωτικό Θηλυκό Globo D – DN32
Μονωτικό Θηλυκό Globo D – DN25
Μονωτικό Θηλυκό Globo D – DN20
Μονωτικό Θηλυκό Globo D – DN15
Βάνα Αρσενική/Θηλυκή σύνδεση και ενσωματωμένο άδειασμα Heimeier Globo D – RP 1 1/4 x G1 1/2
Βάνα Αρσενική/Θηλυκή σύνδεση και ενσωματωμένο άδειασμα Heimeier Globo D – RP 1 x G1 1/4
Βάνα Αρσενική/Θηλυκή σύνδεση και ενσωματωμένο άδειασμα Heimeier Globo D – RP 3/4 x G1
Βάνα Αρσενική/Θηλυκή σύνδεση και ενσωματωμένο άδειασμα Heimeier Globo D – RP 1/2 x G3/4
Βάνα Θηλυκή σύνδεση Heimeier Globo D – DN50
Βάνα Θηλυκή σύνδεση Heimeier Globo D – DN40
Βάνα Θηλυκή σύνδεση Heimeier Globo D – DN32
Βάνα Θηλυκή σύνδεση Heimeier Globo D – DN25
Βάνα Θηλυκή σύνδεση Heimeier Globo D – DN20
Βάνα Θηλυκή σύνδεση Heimeier Globo D – DN15
Μονωτικό Globo P + P-S – σπείρωμα 1 1/4″x1″
Βάνα Θηλυκό σπείρωμα-φλάντζα και βαλβίδα αντεπιστροφής Heimeier Globo P-S 1 1/4″x1″
Βάνα Θηλυκό σπείρωμα-φλάντζα και βαλβίδα αντεπιστροφής Heimeier Globo P-S 1 1/4″x1 1/4″
Βάνα Θηλυκό σπείρωμα-φλάντζα και βαλβίδα αντεπιστροφής Heimeier Globo P-S 1″x1″
Βάνα Θηλυκό σπείρωμα-φλάντζα Heimeier Globo P 1 1/4″x1″
Βάνα Θηλυκό σπείρωμα-φλάντζα Heimeier Globo P 1 1/4″x1 1/4″
Βάνα Θηλυκό σπείρωμα-φλάντζα Heimeier Globo P 1″x1″
Μονωτικό Globo H – αρσενικό/θηλυκό σπείρωμα DN32
Μονωτικό Globo H – αρσενικό/θηλυκό σπείρωμα DN25
Μονωτικό Globo H – αρσενικό/θηλυκό σπείρωμα DN20
Μονωτικό Globo H – αρσενικό/θηλυκό σπείρωμα DN10
Βάνα Αρσενικό/Θηλυκό Heimeier Globo H DN32
Βάνα Αρσενικό/Θηλυκό Heimeier Globo H DN25
Βάνα Αρσενικό/Θηλυκό Heimeier Globo H DN20
Βάνα Αρσενικό/Θηλυκό Heimeier Globo H DN15
Μονωτικό Globo H – θηλυκές και πρεσσαριστές συνδέσεις DN50
Μονωτικό Globo H – θηλυκές και πρεσσαριστές συνδέσεις DN40
Μονωτικό Globo – DN32 / 1 1/4″x1 1/4″
Μονωτικό Globo – DN25 / 1″x1″
Μονωτικό Globo H – θηλυκές και πρεσσαριστές συνδέσεις DN20
Μονωτικό Globo H – θηλυκές και πρεσσαριστές συνδέσεις DN10
Βάνα Θηλυκιά Heimeier Globo H DN50
Βάνα Θηλυκιά Heimeier Globo H DN40
Βάνα Θηλυκιά Heimeier Globo H DN32
Βάνα Θηλυκιά Heimeier Globo H DN25
Βάνα Θηλυκιά Heimeier Globo H DN20
Βάνα Θηλυκιά Heimeier Globo H DN15
Βάνα Θηλυκιά Heimeier Globo H DN10
Βαλβίδες ελέγχου ενδοδαπέδιων συστημάτων με ρυθμιστική βαλβίδα
Βαλβίδες ελέγχου ενδοδαπέδιων συστημάτων με χειροκίνητο έλεγχο
Κάλυμμα Γωνιακό για διακόπτες Regulux και Regotec
Κάλυμμα Ίσιο για διακόπτες Regulux και Regotec
Διακόπτης σωμάτων ρυθμιστικός Ίσιος Αρσενικό σπείρωμα Regutec
Διακόπτης σωμάτων ρυθμιστικός ίσιος Regutec Viega Sanpress
Διακόπτης σωμάτων ρυθμιστικός Ίσιος Θηλυκό σπείρωμα Regutec
Διακόπτης σωμάτων ρυθμιστικός Γωνιακός Αρσενικό σπείρωμα Regutec
Διακόπτης σωμάτων ρυθμιστικός Γωνιακός Regutec Viega Sanpress
Διακόπτης σωμάτων ρυθμιστικός Γωνιακός Θηλυκό σπείρωμα Regutec
Διακόπτης σωμάτων ρυθμιστικός Ίσιος Θηλυκό σπείρωμα Regulux
Διακόπτης σωμάτων ρυθμιστικός Ίσιος Αρσενικό σπείρωμα Regulux
Διακόπτης σωμάτων ρυθμιστικός ίσιος Regulux Viega Sanpress