Προϊόντα Heimeier

Απλός διακόπτης σωμάτων Mikotherm DN32 1 1/4
Απλός διακόπτης σωμάτων Mikotherm DN25 1
Απλός διακόπτης σωμάτων Mikotherm DN20 3/4
Απλός διακόπτης σωμάτων Mikotherm DN15 1/2
Απλός διακόπτης σωμάτων Mikotherm DN10 3/8
Τρίοδες θερμοστατικές βαλβίδες ανάμειξης T-piece DN20 3/4
Τρίοδες θερμοστατικές βαλβίδες ανάμειξης T-piece DN15 1/2
Ρακόρ αρσενικό πάσο DN32 1 1/4
Ρακόρ αρσενικό πάσο DN25 1
Ρακόρ αρσενικό πάσο DN20 3/4
Ρακόρ αρσενικό πάσο DN15 1/2
Τρίοδες θερμοστατικές βαλβίδες ανάμειξης DN32 1 1/4
Τρίοδες θερμοστατικές βαλβίδες ανάμειξης DN25 1
Τρίοδες θερμοστατικές βαλβίδες ανάμειξης DN20 3/4
Τρίοδες θερμοστατικές βαλβίδες ανάμειξης DN15 1/2
Τρίοδες θερμοστατικές βαλβίδες επιστροφής T-piece
Τρίοδες θερμοστατικές βαλβίδες διαχωρισμού DN25 1
Τρίοδες θερμοστατικές βαλβίδες διαχωρισμού DN20 3/4
Τρίοδες θερμοστατικές βαλβίδες διαχωρισμού DN15 1/2
Κάλυμμα διακόπτη Vekotec & Vekolux
Διακόπτης Vekotec ίσιος
Διακόπτης Vekotec γωνιακός
Διακόπτης Vekolux ίσιος
Διακόπτης Vekolux γωνιακός
Compact Multibox K-RTL
Διακόπτης Multilux-4 SET χρωμιωμένο
Διακόπτης Multilux-4 SET Λευκό RAL9016
Πλαστικό κάλυμμα χρωμιωμένο
Πλαστικό κάλυμμα λευκό RAL9016
Διακόπτης Multilux μονοσωληνίου ίσιος
Διακόπτης Multilux μονοσωληνίου γωνιακός
Διακόπτης Multilux δισωληνίου ίσιος
Συλλέκτης κλειστών κυκλωμάτων αυτορρυθμιζόμενης παροχής 12
Συλλέκτης κλειστών κυκλωμάτων αυτορρυθμιζόμενης παροχής 11
Συλλέκτης κλειστών κυκλωμάτων αυτορρυθμιζόμενης παροχής 10
Συλλέκτης κλειστών κυκλωμάτων αυτορρυθμιζόμενης παροχής 9
Συλλέκτης κλειστών κυκλωμάτων αυτορρυθμιζόμενης παροχής 8
Συλλέκτης κλειστών κυκλωμάτων αυτορρυθμιζόμενης παροχής 7
Συλλέκτης κλειστών κυκλωμάτων αυτορρυθμιζόμενης παροχής 6
Συλλέκτης κλειστών κυκλωμάτων αυτορρυθμιζόμενης παροχής 5
Συλλέκτης κλειστών κυκλωμάτων αυτορρυθμιζόμενης παροχής 4
Συλλέκτης κλειστών κυκλωμάτων αυτορρυθμιζόμενης παροχής 3
Συλλέκτης κλειστών κυκλωμάτων αυτορρυθμιζόμενης παροχής 2
Αριστερό θερμοστατικό διακόπτη DN15 με διακόπτη δισωληνίου 35mm Αριστερό θερμοστατικό διακόπτη DN15 με διακόπτη δισωληνίου 35mm
Δεξιό θερμοστατικό διακόπτη DN15 με διακόπτη δισωληνίου 35mm Δεξιό θερμοστατικό διακόπτη DN15 με διακόπτη δισωληνίου 35mm
Ίσιο θερμοστατικό διακόπτη DN15 και 90° γωνία με διακόπτη δισωληνίου 35mm Ίσιο θερμοστατικό διακόπτη DN15 και 90° γωνία με διακόπτη δισωληνίου 35mm
Διακόπτης μονοσωληνίου θερμοστατικός μπάνιου για πάτωμα DN15 Διακόπτης μονοσωληνίου θερμοστατικός μπάνιου για πάτωμα DN15
Διακόπτης δισωληνίου θερμοστατικός μπάνιου για πάτωμα DN15 Διακόπτης δισωληνίου θερμοστατικός μπάνιου για πάτωμα DN15
Αριστερός Δισγωνιακό Θερμοστατικό διακόπτη DN15 με διακόπτη δισωληνίου 50mm Αριστερός Δισγωνιακό Θερμοστατικό διακόπτη DN15 με διακόπτη δισωληνίου 50mm
Θερμοστατικός διακόπτης με προρύθμιση ∆ιαγωνιακός δεξιός, νίκελ με θηλυκό πάσο DN15
Θερμοστατικός διακόπτης με προρύθμιση ∆ιαγωνιακός αριστερός, νίκελ με θηλυκό πάσο DN15
Θερμοστατικός διακόπτης με προρύθμιση Axial (οριζόντια γωνία), νίκελ με θηλυκό πάσο DN15
Θερμοστατικός διακόπτης με προρύθμιση ίσιος, νίκελ, για δισωλήνιο σύστημα θέρμανσης DN20
Θερμοστατικός διακόπτης με προρύθμιση ίσιος, νίκελ, για δισωλήνιο σύστημα θέρμανσης DN15
Θερμοστατικός διακόπτης με προρύθμιση Γωνιακός, νίκελ, για δισωλήνιο σύστημα θέρμανσης DN20
Θερμοστατικός διακόπτης με προρύθμιση Γωνιακός, νίκελ, για δισωλήνιο σύστημα θέρμανσης DN15
Θερμοστατικός διακόπτης ∆ιαγωνιακός δεξιός, νίκελ με θηλυκό πάσο DN15
Θερμοστατικός διακόπτης ∆ιαγωνιακός αριστερός, νίκελ με θηλυκό πάσο DN15
Θερμοστατικός διακόπτης Axial (οριζόντια γωνία), νίκελ με θηλυκό πάσο DN15
Θερμοστατικός διακόπτης Ίσιος, νίκελ, για δισωλήνιο σύστημα θέρμανσης DN20
Θερμοστατικός διακόπτης Γωνιακός, νίκελ, για δισωλήνιο σύστημα θέρμανσης DN20
Θερμοστατικός διακόπτης Γωνιακός, νίκελ, για δισωλήνιο σύστημα θέρμανσης DN15
Εξάρτημα by-pass
Θερμοστατικός διακόπτης Διαγωνιακός Δεξιός, νίκελ με θηλυκό πάσο DN15
Κάλυμμα Ίσιο 1/2″
Κάλυμμα γωνιακό 1/2″
Θερμοστατικός διακόπτης Διαγωνιακός αριστερός, νίκελ με θηλυκό πάσο DN15
Θερμοστατικός διακόπτης Axial (οριζόντια γωνία), νίκελ με θηλυκό πάσο DN15
Θερμοστατικός διακόπτης Ίσιος, νίκελ με εξωτερικό σπείρωμα DN20 KVS 2,50
Θερμοστατικός διακόπτης Ίσιος, νίκελ με εξωτερικό σπείρωμα DN15 KVS 2,50
Θερμοστατικός διακόπτης Ίσιος, νίκελ με εξωτερικό σπείρωμα DN15 KVS 1,75
Θερμοστατικός διακόπτης Ίσιος, νίκελ, για δισωλήνιο σύστημα θέρμανσης DN32
Θερμοστατικός διακόπτης Ίσιος, νίκελ, για δισωλήνιο σύστημα θέρμανσης DN25
Θερμοστατικός διακόπτης Ίσιος, νίκελ, για δισωλήνιο σύστημα θέρμανσης DN20
Θερμοστατικός διακόπτης Ίσιος, νίκελ, για δισωλήνιο σύστημα θέρμανσης DN15
Θερμοστατικός διακόπτης Γωνιακός, νίκελ, για δισωλήνιο σύστημα θέρμανσης DN32
Θερμοστατικός διακόπτης Γωνιακός, νίκελ, για δισωλήνιο σύστημα θέρμανσης DN25
Θερμοστατικός διακόπτης Γωνιακός, νίκελ, για δισωλήνιο σύστημα θέρμανσης DN20
Θερμοστατικός διακόπτης Γωνιακός, νίκελ, για δισωλήνιο σύστημα θέρμανσης DN15
Ηλεκτροθερμικός κινητήρας EMO 3 AC 230V
Ηλεκτροθερμικός κινητήρας EMO 1 DC 10-2V
Ηλεκτροθερμικός κινητήρας EMO 1 DC 2-10V
Ηλεκτροθερμικός κινητήρας EMO 1 DC 10-0V
Ηλεκτροθερμικός κινητήρας με βοηθητικό διακόπτη ανοιχτή NC AC 24V Ηλεκτροθερμικός κινητήρας με βοηθητικό διακόπτη ανοιχτή NC AC 24V
Ηλεκτροθερμικός κινητήρας EMOtech ανοιχτή NC AC 24V Ηλεκτροθερμικός κινητήρας EMOtech ανοιχτή NC AC 24V
Ηλεκτροθερμικός κινητήρας EMOtech ανοιχτή NC AC 230V Ηλεκτροθερμικός κινητήρας EMOtech ανοιχτή NC AC 230V
Ηλεκτροθερμικός κινητήρας EMOtech κλειστή NC AC 24V Ηλεκτροθερμικός κινητήρας EMOtech κλειστή NC AC 24V
Ηλεκτροθερμικός κινητήρας EMO T ανοιχτή NC AC 24V Ηλεκτροθερμικός κινητήρας EMO T ανοιχτή NC AC 24V
Ηλεκτροθερμικός κινητήρας EMO T ανοιχτή NC AC 230V Ηλεκτροθερμικός κινητήρας EMO T ανοιχτή NC AC 230V
Ηλεκτροθερμικός κινητήρας EMO T κλειστή NC AC 24V Ηλεκτροθερμικός κινητήρας EMO T κλειστή NC AC 24V
Ηλεκτροθερμικός κινητήρας EMO T κλειστή NC AC 230V (Αντικλεπτική) Ηλεκτροθερμικός κινητήρας EMO T κλειστή NC AC 230V (Αντικλεπτική)
Συσκευή προγραμματισμού E-Pro – Θερμοστατικής κεφαλής μέσω Η/Υ USB Συσκευή προγραμματισμού E-Pro – Θερμοστατικής κεφαλής μέσω Η/Υ USB
Θερμοστατική κεφαλή RTL– Υγρού στοιχείου με ενσωματωμένο αισθητήριο 40-70°C Θερμοστατική κεφαλή RTL– Υγρού στοιχείου με ενσωματωμένο αισθητήριο 40-70°C
Θερμοστατική κεφαλή K – Για εμβάπτιση ή επαφή βάση στήριξης αισθητήρων Θερμοστατική κεφαλή K – Για εμβάπτιση ή επαφή βάση στήριξης αισθητήρων
Θερμοστατική κεφαλή K – Για εμβάπτιση ή επαφή 60-90°C Θερμοστατική κεφαλή K – Για εμβάπτιση ή επαφή 60-90°C
Θερμοστατική κεφαλή K – Για εμβάπτιση ή επαφή 40-70°C Θερμοστατική κεφαλή K – Για εμβάπτιση ή επαφή 40-70°C
Θερμοστατική κεφαλή K – Για εμβάπτιση ή επαφή 20-50°C Θερμοστατική κεφαλή K – Για εμβάπτιση ή επαφή 20-50°C
Θερμοστατική κεφαλή K σετ – Για εμβάπτιση ή επαφή κυάθιο Θερμοστατική κεφαλή K σετ – Για εμβάπτιση ή επαφή κυάθιο
Θερμοστατική κεφαλή K – Για δημόσια κτήρια διπλό αντικλεπτικό Θερμοστατική κεφαλή K – Για δημόσια κτήρια διπλό αντικλεπτικό
Θερμοστατική κεφαλή VK – Υγρού στοιχείου γωνιακή Θερμοστατική κεφαλή VK – Υγρού στοιχείου γωνιακή
Θερμοστατική κεφαλή DX – Υγρού στοιχείου με ενσωματωμένο αισθητήριο Danfoss RA
Θερμοστατική κεφαλή DX – Υγρού στοιχείου με ενσωματωμένο αισθητήριο Χρωμέ κάλυμμα
Θερμοστατική κεφαλή Κ – Υγρού στοιχείου με απομακρυσμένο αισθητήριο Θερμοστατική κεφαλή Κ – Υγρού στοιχείου με απομακρυσμένο αισθητήριο
Θερμοστατική κεφαλή Κ – Υγρού στοιχείου με απομακρυσμένο αισθητήριο Θερμοστατική κεφαλή Κ – Υγρού στοιχείου με απομακρυσμένο αισθητήριο
Θερμοστατική κεφαλή Κ – Υγρού στοιχείου με ενσωματωμένο αισθητήριο Θερμοστατική κεφαλή Κ – Υγρού στοιχείου με ενσωματωμένο αισθητήριο
Θερμοστατική κεφαλή Κ Θερμοστατική κεφαλή Κ
Αξονικό Θερμοστατικό διακόπτη DN15 μονοσωληνίου 35mm Κ-Κ Αξονικό Θερμοστατικό διακόπτη DN15 μονοσωληνίου 35mm Κ-Κ
Διακόπτης δισωληνίου θερμοστατικός μπάνιου για τοίχο DN15 Διακόπτης δισωληνίου θερμοστατικός μπάνιου για τοίχο DN15
Διακόπτης μονοσωληνίου θερμοστατικός μπάνιου για τοίχο DN15 Διακόπτης μονοσωληνίου θερμοστατικός μπάνιου για τοίχο DN15
Διακόπτης Multilux δισωληνίου γωνιακός
Κάλυμμα παροχής σωληνώσεων από το έδαφος Κάλυμμα παροχής σωληνώσεων από το έδαφος
Ίσιο θερμοστατικό διακόπτη DN15 και 90° γωνία με διακόπτη δισωληνίου 50mm Ίσιο θερμοστατικό διακόπτη DN15 και 90° γωνία με διακόπτη δισωληνίου 50mm
Δεξιό Δισγωνιακό Θερμοστατικό διακόπτη DN15 με διακόπτη δισωληνίου 50mm Δεξιό Δισγωνιακό Θερμοστατικό διακόπτη DN15 με διακόπτη δισωληνίου 50mm
Ίσιο θερμοστατικό διακόπτη DN15 και 90° γωνία με διακόπτη δισωληνίου 35mm Ίσιο θερμοστατικό διακόπτη DN15 και 90° γωνία με διακόπτη δισωληνίου 35mm
Αξονικό Θερμοστατικό διακόπτη DN15 με διακόπτη δισωληνίου 50mm Αξονικό Θερμοστατικό διακόπτη DN15 με διακόπτη δισωληνίου 50mm
Δεξιό θερμοστατικό διακόπτη DN15 με διακόπτη δισωληνίου 35mm Δεξιό θερμοστατικό διακόπτη DN15 με διακόπτη δισωληνίου 35mm
Αριστερό θερμοστατικό διακόπτη DN15 με διακόπτη δισωληνίου 35mm Αριστερό θερμοστατικό διακόπτη DN15 με διακόπτη δισωληνίου 35mm
Θερμοστατικός διακόπτης με προρύθμιση ∆ιαγωνιακός δεξιός, νίκελ με θηλυκό πάσο DN10
Αξονικό Θερμοστατικό διακόπτη DN15 μονάδα δισωληνίου 35mm Αξονικό Θερμοστατικό διακόπτη DN15 μονάδα δισωληνίου 35mm
Θερμοστατικός διακόπτης με προρύθμιση Axial (οριζόντια γωνία), νίκελ με θηλυκό πάσο DN10
Θερμοστατικός διακόπτης με προρύθμιση ∆ιαγωνιακός αριστερός, νίκελ με θηλυκό πάσο DN10
Θερμοστατικός διακόπτης με προρύθμιση Γωνιακός, νίκελ, για δισωλήνιο σύστημα θέρμανσης DN10
Θερμοστατικός διακόπτης με προρύθμιση ίσιος, νίκελ, για δισωλήνιο σύστημα θέρμανσης DN10
Θερμοστατικός διακόπτης ∆ιαγωνιακός δεξιός, νίκελ με θηλυκό πάσο DN10