Προϊόντα Heimeier

Αξονικό Θερμοστατικό διακόπτη μονοσωληνίου Αξονικό Θερμοστατικό διακόπτη μονοσωληνίου
Διακόπτης μονοσωληνίου θερμοστατικός μπάνιου για πάτωμα Διακόπτης μονοσωληνίου θερμοστατικός μπάνιου για πάτωμα
Διακόπτης μονοσωληνίου θερμοστατικός μπάνιου για τοίχο Διακόπτης μονοσωληνίου θερμοστατικός μπάνιου για τοίχο
Διακόπτης δισωληνίου θερμοστατικός μπάνιου για τοίχο Διακόπτης δισωληνίου θερμοστατικός μπάνιου για τοίχο
Διακόπτης δισωληνίου θερμοστατικός μπάνιου για πάτωμα Διακόπτης δισωληνίου θερμοστατικός μπάνιου για πάτωμα
Κάλυμμα παροχής σωληνώσεων από το έδαφος Κάλυμμα παροχής σωληνώσεων από το έδαφος
Ίσιο θερμοστατικό διακόπτη και 90° γωνία Ίσιο θερμοστατικό διακόπτη και 90° γωνία
Αξονικό Θερμοστατικό διακόπτη δια γωνιακό αριστερό Αξονικό Θερμοστατικό διακόπτη δια γωνιακό αριστερό
Ίσιο θερμοστατικό διακόπτη και 90° γωνία δια γωνιακό δεξιό Ίσιο θερμοστατικό διακόπτη και 90° γωνία δια γωνιακό δεξιό
Ίσιο θερμοστατικό διακόπτη και 90° γωνία Ίσιο θερμοστατικό διακόπτη και 90° γωνία
Αξονικό Θερμοστατικό διακόπτη Αξονικό Θερμοστατικό διακόπτη
Δεξιό θερμοστατικό διακόπτη Δεξιό θερμοστατικό διακόπτη
Αριστερό θερμοστατικό διακόπτη Αριστερό θερμοστατικό διακόπτη
Θερμοστατικός διακόπτης με προρύθμιση ∆ιαγωνιακός δεξιός, νίκελ με θηλυκό πάσο Θερμοστατικός διακόπτης με προρύθμιση ∆ιαγωνιακός δεξιός, νίκελ με θηλυκό πάσο
Αξονικό Θερμοστατικό διακόπτη μονάδα δισωληνίου. Αξονικό Θερμοστατικό διακόπτη μονάδα δισωληνίου.
Θερμοστατικός διακόπτης με προρύθμιση Axial (οριζόντια γωνία), νίκελ με θηλυκό πάσο Θερμοστατικός διακόπτης με προρύθμιση Axial (οριζόντια γωνία), νίκελ με θηλυκό πάσο
Θερμοστατικός διακόπτης με προρύθμιση ∆ιαγωνιακός αριστερός, νίκελ με θηλυκό πάσο Θερμοστατικός διακόπτης με προρύθμιση ∆ιαγωνιακός αριστερός, νίκελ με θηλυκό πάσο
Θερμοστατικός διακόπτης με προρύθμιση Γωνιακός, νίκελ, για δισωλήνιο σύστημα θέρμανσης Θερμοστατικός διακόπτης με προρύθμιση Γωνιακός, νίκελ, για δισωλήνιο σύστημα θέρμανσης
Θερμοστατικός διακόπτης με προρύθμιση ίσιος, νίκελ, για δισωλήνιο σύστημα θέρμανσης Θερμοστατικός διακόπτης με προρύθμιση ίσιος, νίκελ, για δισωλήνιο σύστημα θέρμανσης
Θερμοστατικός διακόπτης ∆ιαγωνιακός δεξιός, νίκελ με θηλυκό πάσο Θερμοστατικός διακόπτης ∆ιαγωνιακός δεξιός, νίκελ με θηλυκό πάσο
Θερμοστατικός διακόπτης ∆ιαγωνιακός αριστερός, νίκελ με θηλυκό πάσο Θερμοστατικός διακόπτης ∆ιαγωνιακός αριστερός, νίκελ με θηλυκό πάσο
Θερμοστατικός διακόπτης ∆ιαγωνιακός αριστερός, νίκελ με αρσενικό πάσο Θερμοστατικός διακόπτης ∆ιαγωνιακός αριστερός, νίκελ με αρσενικό πάσο
Θερμοστατικός διακόπτης ∆ιαγωνιακός δεξιός, νίκελ με αρσενικό πάσο Θερμοστατικός διακόπτης ∆ιαγωνιακός δεξιός, νίκελ με αρσενικό πάσο
Θερμοστατικός διακόπτης Axial (οριζόντια γωνία), νίκελ με θηλυκό πάσο Θερμοστατικός διακόπτης Axial (οριζόντια γωνία), νίκελ με θηλυκό πάσο
Θερμοστατικός διακόπτης Ίσιος με γωνία νίκελ Θερμοστατικός διακόπτης Ίσιος με γωνία νίκελ
Θερμοστατικός διακόπτης Ίσιος, νίκελ, για δισωλήνιο σύστημα θέρμανσης Θερμοστατικός διακόπτης Ίσιος, νίκελ, για δισωλήνιο σύστημα θέρμανσης
Θερμοστατικός διακόπτης Τριών κατευθύνσεων δεξιός νίκελ Θερμοστατικός διακόπτης Τριών κατευθύνσεων δεξιός νίκελ
Θερμοστατικός διακόπτης Γωνιακός, νίκελ, για δισωλήνιο σύστημα θέρμανσης Θερμοστατικός διακόπτης Γωνιακός, νίκελ, για δισωλήνιο σύστημα θέρμανσης
Θερμοστατικός διακόπτης Τριών κατευθύνσεων αριστερός νίκελ Θερμοστατικός διακόπτης Τριών κατευθύνσεων αριστερός νίκελ
Θερμοστατικός διακόπτης Διαγωνιακός δεξιός, νίκελ με αρσενικό πάσο Θερμοστατικός διακόπτης Διαγωνιακός δεξιός, νίκελ με αρσενικό πάσο
Θερμοστατικός διακόπτης Διαγωνιακός Δεξιός, νίκελ με θηλυκό πάσο Θερμοστατικός διακόπτης Διαγωνιακός Δεξιός, νίκελ με θηλυκό πάσο
Θερμοστατικός διακόπτης Axial (οριζόντια γωνία), νίκελ με αρσενικό πάσο Θερμοστατικός διακόπτης Axial (οριζόντια γωνία), νίκελ με αρσενικό πάσο
Θερμοστατικός διακόπτης Διαγωνιακός αριστερός, νίκελ με θηλυκό πάσο Θερμοστατικός διακόπτης Διαγωνιακός αριστερός, νίκελ με θηλυκό πάσο
Θερμοστατικός διακόπτης Διαγωνιακός αριστερός, νίκελ με αρσενικό πάσο Θερμοστατικός διακόπτης Διαγωνιακός αριστερός, νίκελ με αρσενικό πάσο
Θερμοστατικός διακόπτης Ίσιος με γωνία νίκελ Θερμοστατικός διακόπτης Ίσιος με γωνία νίκελ
Θερμοστατικός διακόπτης Axial (οριζόντια γωνία), νίκελ με θηλυκό πάσο Θερμοστατικός διακόπτης Axial (οριζόντια γωνία), νίκελ με θηλυκό πάσο
Θερμοστατικός διακόπτης Ίσιος, νίκελ με εξωτερικό σπείρωμα Θερμοστατικός διακόπτης Ίσιος, νίκελ με εξωτερικό σπείρωμα
Θερμοστατικός διακόπτης Ίσιος, νίκελ, για δισωλήνιο σύστημα θέρμανσης Θερμοστατικός διακόπτης Ίσιος, νίκελ, για δισωλήνιο σύστημα θέρμανσης
Θερμοστατικός διακόπτης Ίσιος, νίκελ, πρεσσαριστής σύνδεσης Viega Sanpress Θερμοστατικός διακόπτης Ίσιος, νίκελ, πρεσσαριστής σύνδεσης Viega Sanpress
Θερμοστατικός διακόπτης Γωνιακός, νίκελ, με αρσενικό πάσο Θερμοστατικός διακόπτης Γωνιακός, νίκελ, με αρσενικό πάσο
Θερμοστατικός διακόπτης Γωνιακός, νίκελ, για δισωλήνιο σύστημα θέρμανσης Θερμοστατικός διακόπτης Γωνιακός, νίκελ, για δισωλήνιο σύστημα θέρμανσης
Θερμοστατικός διακόπτης Γωνιακός, νίκελ, πρεσσαριστής σύνδεσης Viega Sanpress Θερμοστατικός διακόπτης Γωνιακός, νίκελ, πρεσσαριστής σύνδεσης Viega Sanpress
Ηλεκτροθερμικός κινητήρας EMO 3 Ηλεκτροθερμικός κινητήρας EMO 3
Ηλεκτροθερμικός κινητήρας EMOtech Ηλεκτροθερμικός κινητήρας EMOtech
Ηλεκτροθερμικός κινητήρας με βοηθητικό διακόπτη Ηλεκτροθερμικός κινητήρας με βοηθητικό διακόπτη
Συσκευή προγραμματισμού E-Pro – Θερμοστατικής κεφαλής μέσω Η/Υ Συσκευή προγραμματισμού E-Pro – Θερμοστατικής κεφαλής μέσω Η/Υ
Ηλεκτροθερμικός κινητήρας EMO T Ηλεκτροθερμικός κινητήρας EMO T
Θερμοστατική κεφαλή K – Με αισθητήριο απευθείας εμβάπτισης Θερμοστατική κεφαλή K – Με αισθητήριο απευθείας εμβάπτισης
Θερμοστατική κεφαλή RTL– Υγρού στοιχείου με ενσωματωμένο αισθητήριο Θερμοστατική κεφαλή RTL– Υγρού στοιχείου με ενσωματωμένο αισθητήριο
Θερμοστατική κεφαλή K σετ – Για εμβάπτιση ή επαφή Θερμοστατική κεφαλή K σετ – Για εμβάπτιση ή επαφή
Θερμοστατική κεφαλή K – Για εμβάπτιση ή επαφή Θερμοστατική κεφαλή K – Για εμβάπτιση ή επαφή
Θερμοστατική κεφαλή Β – Για δημόσια κτήρια Θερμοστατική κεφαλή Β – Για δημόσια κτήρια
Θερμοστατική κεφαλή K – Για δημόσια κτήρια Θερμοστατική κεφαλή K – Για δημόσια κτήρια
Θερμοστατική κεφαλή DX – Υγρού στοιχείου με ενσωματωμένο αισθητήριο Θερμοστατική κεφαλή DX – Υγρού στοιχείου με ενσωματωμένο αισθητήριο
Θερμοστατική κεφαλή VK – Υγρού στοιχείου Θερμοστατική κεφαλή VK – Υγρού στοιχείου
Θερμοστατική κεφαλή VDX – Υγρού στοιχείου Θερμοστατική κεφαλή VDX – Υγρού στοιχείου
Θερμοστατική κεφαλή Κ – Υγρού στοιχείου με απομακρυσμένο αισθητήριο Θερμοστατική κεφαλή Κ – Υγρού στοιχείου με απομακρυσμένο αισθητήριο
Θερμοστατική κεφαλή F – Υγρού στοιχείου Θερμοστατική κεφαλή F – Υγρού στοιχείου
Θερμοστατική κεφαλή Κ – Υγρού στοιχείου με ενσωματωμένο αισθητήριο Θερμοστατική κεφαλή Κ – Υγρού στοιχείου με ενσωματωμένο αισθητήριο
Θερμοστατική κεφαλή Κ – Υγρού στοιχείου Θερμοστατική κεφαλή Κ – Υγρού στοιχείου
Προτιμήσεις απορρήτου
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησης από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι η παρεμπόδιση ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.