Ορειχάλκινη κατασκευή, κατάλληλα για συστήματα θέρμανσης - ψύξης και ηλιακά συστήματα (λειτουργία με αντιψυκτικό έως 50%). Ασφαλής εξαέρωση χωρίς διαρροή υγρών, σταθερή οδήγηση αέρα από συγκεκριμένες οπές. Προστασία βαλβίδας από βρωμιές και βίδα έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση διαρροής.

Μέγιστη πίεση: 10bar | Ελάχιστη θερμοκρασία: -10°C | Μέγιστη θερμοκρασία: 110°C (160°C ηλιακών)