Μονωτικό Globo P + P-S – σπείρωμα 1 1/4″x1″

Για βάνες Globo P και P-S | Κατασκευασμένο από EPP | Προστασία από φωτιά βαθμού B2

Ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά µε την βάνα Globo H. Πρόσθετα: τα Globo P/P-S είναι κατασκευασμένα για την άμεση σύνδεσή τους µε κυκλοφορητή σύνδεσης ρακόρ. Επίσης έχει και βαλβίδα αντεπιστροφής. Η βαλβίδα είναι έτσι κατασκευασμένη για να λειτουργεί µε χαμηλό επίπεδο θορύβου. Είναι πλαστική, μπορεί να ανοιχτεί εξωτερικά και να είναι ευδιάκριτο εάν είναι ανοιχτή ή κλειστή. O-ring υπάρχει και στην αντεπιστροφής.