Έλεγχος 2 σημείων (ON/OFF). | Τάση λειτουργίας AC 230V (με ενσωματωμένη overvoltage προστασία 2,5kV)
και AC 24V | Λειτουργία χωρίς θόρυβο. | Κινητήρας Normally Open – Normally Closed | Λευκό χρώμα RAL
9016, ανθεκτικό στη θερμότητα, προστατευόμενο από τους κραδασμούς πλαστικό. | Μπορεί να τοποθετηθεί
σε όλες τις θερμοστατικές βαλβίδες Heimeier και τις 3-οδες βαλβίδες μίξεως ή ελέγχου με σύνδεση M 30×1,5.
Ο κινητήρας NC (κανονικά χωρίς ρεύμα κλειστός) είναι εξοπλισμένος με έναν δείκτη θέσης στην κορυφή
(βαλβίδα ανοιχτή / βαλβίδα κλειστή).