Ηλεκτροθερμικός κινητήρας EMO 1 DC 2-10V

Τάση λειτουργίας AC 24V | ∆ιαδρομή εμβόλου 4,5mm | Χρόνος διαδρομής 25s | Σύνδεση M30x1,5

Σήμα εισόδου DC 0-10V, 2-10V | Σήμα εισόδου 0-20mA, 4-20mA με χρήση εξωτερικής αντίστασης | Αθόρυβη
λειτουργία με πολύ χαμηλή δύναμη | Μπορεί να τοποθετηθεί σε όλες τις θερμοστατικές βαλβίδες Heimeier και
τις 3-οδες βαλβίδες μίξεως ή ελέγχου με σύνδεση M 30×1,5