Ηλεκτροθερμικός κινητήρας EMO 3 AC 24V

∆ιαδρομή εμβόλου 4,5mm | Χρόνος διαδρομής 70s | Σύνδεση M30x1,5

Τάση λειτουργίας AC 230V ή AC 24V | Αθόρυβη λειτουργία με πολύ χαμηλή δύναμη | Το συμπαγές σώμα
αποτελείται από το υψηλής ποιότητας πλαστικό που είναι τοποθετημένη η μηχανή, τα εργαλεία και η
μαγνητική σύζευξη σε κάψα | Μπορεί να τοποθετηθεί σε όλες τις θερμοστατικές βαλβίδες Heimeier και τις 3-
οδες βαλβίδες μίξεως ή ελέγχου με σύνδεση M 30×1,5