Αξονικό Θερμοστατικό διακόπτη DN15 μονοσωληνίου 35mm Κ-Κ

Με αξονικό θερμοστατικό διακόπτη DN15 | Σύνδεση σώματος-κεφαλής M30x1,5

Οι μονάδες Duolux συνδέονται με τα θερμαντικά σώματα στα μονοσωλήνια συστήματα θέρμανσης. Η μονάδα
Duolux αποτελείται από: διανομέα για σύνδεση με μονοσωλήνιο σύστημα θέρμανσης, επινικελωμένο
σωληνάκι και θερμοστατικό διακόπτη. Το σώμα του διανομέα είναι κατασκευασμένο από αντιδιαβρωτικό
χυτοπρεσσαριστό κόκκινο μπρούντζο επινικελωμένο και μπορεί να συνδεθεί με πλαστικό σωλήνα, με χάλυβα
ακρίβειας ή με πολυστρωματικές σωλήνες. Για τις βαλβίδες Heimeier είναι καλό να χρησιμοποιηθούν τα
ανάλογα εξαρτήματα Heimeier για την εγγύηση της καλής κατασκευής σας. Ο διανομέας μονοσωληνίου
εξοπλίζετε με έναν ενσωματωμένο διακόπτη φραγής που επιτρέπει την υδραυλική εξισορρόπηση άμεσα στο
θερμαντικό σώμα. Αυτός ο διακόπτης αναλαμβάνει ταυτόχρονα τη λειτουργία επιστροφής ή διακοπής
παροχής ώστε το θερμαντικό σώμα να μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς το άδειασμα του συστήματος.