Σε συνεννόηση με την διεύθυνση και τους καθηγητές τεχνικών τμημάτων του Τ.Ε.Ε Ευκλείδη πραγματοποιήσαμε σεμινάριο στα ενδιαφερόμενα τμήματα  στις 18/01/2011

seminario kapoy

 

 

 

 

 

 

 

 

Σεμινάριο στο κατάστημα του  συνεργάτη και φίλο Χρήστο Καπουσούζογλου σε τεχνικούς  στις 22/04/2010